Ewidencja i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone w KPP w Krotoszynie

Ewidencje i rejestry prowadzone

w KPP w Krotoszynie

 

·        Rejestr Śledztw i Dochodzeń

·        Rejestr osób tymczasowo aresztowanych

·        Wnioski do prokuratora o wystąpienie do sadu o zastosowanie tymczasowego aresztowania

·        Rejestr zabezpieczenia mienia na poczet kar i roszczeń

·        Rejestr spraw o wykroczenie

·        Dzienniki korespondencyjne

·        Książka osób zatrzymanych

·        Teczka nakazów doprowadzeń

·        Rejestr badań urządzeniem kontrolno-pomiarowym do badań zawartości alkoholu

          w wydychanym powietrzu

·        Książka dozorów

·        Rejestr osób zatrzymanych

·        Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

·        Rejestr zatrzymanych praw jazdy

·        Rejestr skierowań na badania lekarskie

·        Wnioski i raporty zwrotów kosztów dojazdu do miejsc pełnienia służby

·        Rejestr ściganych w postępowaniu mandatowym

·        Rozliczenia bloczków mandatowych

·        Oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy

·        Akta osobowe rezerwy kadrowej

·        Zbiorowa lista imienna pracowników i funkcjonariuszy

·        Zawiadomienia o reklamowaniu

·        Wykaz kandydatów do nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego KPP w Krotoszynie

·        Akta osobowe policjantów, pracowników cywilnych i pracowników bezmnożnikowych

·        Karty przebiegu służby i pracy

·        Rejestr rozkazów personalnych Komendanta Głównego, Wojewódzkiego i Powiatowego

·        Ewidencja aneksów i umów pracowników cywilnych

·        Ewidencja legitymacji służbowych

·        Rejestr Rozkazów Nagrodowych

·        Rejestr skarg i wniosków

·        Arkusze wykształcenia strzeleckiego

·        Karty sprawności fizycznej

·        Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

·        Rejestr postępowań sprawdzających

·        Rejestr zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych

·        Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

·        Teczki osobowe postępowań sprawdzających

Metryczka

Data publikacji : 23.04.2013
Data modyfikacji : 23.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Szczepaniak KPP Krotoszyn
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Szczepaniak
do góry